Oppstart for nasjonal forskerskole om autoritative tekster

Fakultetet står i spissen for en storstilt forskerskolesatsing i samarbeid med fagmiljøer innen jus, humanistiske fag og teologi. I juni er det avspark for den første sommerskolen.

Anders Runesson. Foto: TF/Mathias H. Eidberg

Den nasjonale forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR) er et unikt samarbeid mellom juridiske, humanistiske og teologiske fakulteter fra UiO, UiB, UiT, NTNU og MF. Arkitekten bak forskerskolen er professor Hugo Lundhaug på TF.

-Målet er å skape en arena hvor phd-studenter fra ulike fagfelt kan diskutere felles problemstillinger knyttet til fortolking av autoritative tekster, forteller fungerende vitenskapelig direktør, professor Anders Runesson.

Unikt samarbeid

Runesson sier at forskerskolen er et tverrfaglig nybrottsarbeid. Det er første gang et så bredt spekter av fagdisipliner setter seg sammen for å arbeide med samme tema.

-Phd-studentene våre får her muligheten til å diskutere og arbeide med sine avhandlinger innenfor rammen av en forskerskole med en unik faglig bredde. Her kan kandidatene bygge seg et tverrfaglig nettverk de kan dra nytte av både under arbeidet med avhandlingen og i deres videre karriere, fortsetter Runesson.

Oppstart i juni

Forskerskolens første samling er i Oslo 6.-10. juni, og søknadsfristen for opptak til skolen er 15. mai. Aktuelle phd-kandidater har derfor ingen tid og miste, og bør raskest mulig sende inn sin søknad.

Temaet for den første samlingen i juni, også kalt sommerskolen, er tekstuell autoritet bredt definert. Gjesteforeleser vil være H. Jefferson Powell, som er jus-professor ved Duke University.   

Runesson forteller at forskerskolen vil arrangere tre 5-dagers seminarer hvert år. Hovedhensikten med seminarene er at phd-studentene skal få presentere sine prosjekter. I tillegg blir det forelesninger med nasjonale og internasjonale forskere, og mer praktisk orienterte samlinger om alt fra skriveprosesser til prosjektsøknader.

Fullfinansiert

-I og med at forskerskolen er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) dekkes deltagernes utgifter til reise og opphold til seminarene av forskerskolen. Hvert år vil et av seminarene holdes utenlands, og høstens seminar går av stabelen i Athen 10.-14. oktober.

Det er med andre ord et meget godt tilbud phd-studentene nå får. I tillegg til at alle kostnader dekkes vil de få tverrfaglige innspill til eget arbeid og et stort nettverk av kolleger det ellers ville være vanskelig å opparbeide seg. Investeringen er kun presentasjon av eget arbeid og respons på andres, i tillegg til en mindre leseliste.

Les mer om ATTR.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 3. mai 2016 15:17 - Sist endret 25. feb. 2021 13:46