Positiv utvikling for søkertallene fortsetter

Årets tall fra Samordna Opptak viser at fakultetet totalt sett øker i antall førsteprioritetssøkere også i år med 4%. Størst er økningen på bachelorprogrammet i religion og samfunn, som er på hele 24%.

Samordna Opptak offentliggjorde i dag søkertallene til høyere utdanning i Norge. For fakultetets del viser disse at oppgangen fortsetter i år. Årets totale antall førsteprioritetssøkere er 102, mot 98 i 2014 og 85 i 2013.

Størst økning på religion og samfunn

Hovedvekten av økningen kommer på bachelorprogrammet i religion og samfunn. Antall førsteprioritetssøkere gikk opp fra 41 i fjor til 51 i år, altså en betydelig økning.

-Vi er svært godt fornøyde med at den positive trenden fortsetter. Vi har etablert et meget attraktivt studietilbud innen religion, og programmet har hatt stor betydning for fakultetets utvikling faglig, sier dekan Aud Tønnessen.

Liten økning for Profesjonsstudiet i teologi

Profesjonsstudiet i teologi fortsetter oppgangen fra i fjor og har i i år 27 førsteprioritetssøkere mot 25 i fjor. Nasjonalt ser vi likevel en liten nedgang i antall søkere til profesjonsstudiet i teologi for de tre institusjonene som gir cand.theol-graden.

-Vi skal være forsiktige med å lese trender ut av såpass små svigninger i konkrete tall, men dette understreker likevel viktigheten av at det arbeides videre med en felles, nasjonal satsning på rekruttering til profesjonsutdanningene i teologi. Så vidt vi vet er vi fremdeles et stykke unna å utdanne nok prester til å erstatte de som slutter i prestetjeneste i Den Norske Kirke, sier Tønnessen.

Markant økning også på master

Totalt sett er det en økning fra 30 førsteprioritetssøkere i fjor til 42 i år for fakultetets masterprogrammer. For alle programmer bortsett fra religion og samfunn er tallene meget stabile fra i fjor. For religion og samfunn er økningen på hele 12 søkere, fra 17 i fjor til 29 i år. Dette programmet står med andre ord alene for økningen på masternivå på fakultetet.

 

Mer informasjon om årets søkertall til høyere utdanning i Norge finnes på www.samordnaopptak.no.

Publisert 22. apr. 2015 12:35 - Sist endret 22. apr. 2015 12:35