Nytt videreutdanningskurs: Samfunnsroller og synlighet: Prest og teologi i nye offentligheter. (20 stp) vår og høst 2016

Lovendringer, livssynsmangfold og den digitale revolusjonen utfordrer prestens og teologiens handlingsrom og rammer. Hvordan kan presten utøve godt teologisk nærvær og dømmekraft og mestre de nye offentligheter? Hvordan lese de nye rommene og hvordan finne sin egen stemme? 

Kurset vil, gjennom teoretisk refleksjon og praktiske øvelser, gi økt kompetanse, trygghet og troverdighet for prester og teologer som opplever at mediepress, utfordringer i lokalsamfunn eller fra nye offentligheter utfordrer den kirkelige komfortsonen.

Kurset tilbys av Det teologiske fakultet (UiO) i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet og Presteforeningens prosjektgruppe for kirke, etikk og samfunn.

Publisert 22. juni 2015 16:48 - Sist endret 24. juni 2015 10:16