Økumenikkprisen 2015 tildelt Professor Turid Karlsen Seim

Norges Kristne Råd har siden 1997 delt ut økumenikkprisen 14 ganger. Årets pris gikk til Turid Karlsen Seim. Seim er professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet, men har de siste årene hatt permisjon for å være instituttbestyrer ved Det norske institutt i Roma.

Økumenikkprisen deles ut til personer, organisasjoner, institusjoner eller kirkesamfunn som anerkjennelse for handlinger og holdninger som styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Prisen er både uttrykk for en anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid. Prisen deles ut av styret i Norges Kristne Råd (NKR), etter nominasjoner fra medlemskirker og observatører.

NKR sier på sine nettsider at årets pris understreker fagteologiens nødvendige og selvfølgelige plass i alt økumenisk arbeid. De peker på at vesentlige bidrag til utviklingen av de økumeniske, internasjonale relasjonene kommer fra fagteologien.

NKR forteller at årets vinner i tillegg til lokalkirkelig engasjement i menighet og nærmiljø har innehatt flere viktige posisjoner i Kirke-Norge. Hun har bl.a. arbeidet i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, deltatt gjennom flere år på Kirkemøtet i Den norske kirke og ledet Den norske kirkes Lærenemnd. I nasjonalt og internasjonalt økumenisk arbeid har hun stått – og står – sentralt: Hun var bl.a. med i Den katolsk-lutherske samtalegruppen i Norge som i 1991 presenterte sin tredje uttalelse, «Rettferdiggjørelsen». Internasjonalt har hun vært medlem og visemoderator i Kirkenes Verdensråds Standing Commission of Faith and Order og delegat til generalforsamlinger i Kirkenes Verdensråd.

I begrunnelsen opplyser de også at økumenikkprisen aldri har gått til noen som har jobbet i eller med den katolske kirke for å overvinne splittelsene fra 1500-tallet. Her har mye skjedd de siste årene og årets vinner har vært vesentlig i dette arbeidet internasjonalt: Siden 1995 har hun vært medlem i Den internasjonale romersk-katolsk/lutherske samtalegruppe. Her har hun vært med på utarbeidelsen av studiedokumentet The Apostolicity of the Church, fra2006, og hovedarkitekt for utformingen av teksten knyttet til det nytestamentlige materialet. Hun har likeledes vært med på arbeidet med samtalegruppens siste tekst knyttet til reformasjonsmarkeringen i 2017 From Conflict to Communion fra 2013, en tekst som om kort tid vil foreligge på norsk.

Les hele saken på NKRs nettsider.

Publisert 31. mars 2015 20:27