TF deltar i prosjekt om offentlighet og ytringsfrihet i regi av UiOs Norden-satsing

Sammen med Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet skal TF undersøke de historiske forutsetningene for fremveksten av ulike offentligheter i de nordiske landene.

Foto: colourbox.com

UiO:Norden er en av tre hovedsatsninger ved Universitetet i Oslo. Satsningen vil etablere tverrfaglige forskningsprosjekter som skal belyse ulike sider ved den historiske og aktuelle samfunnsutviklingen i den nordiske konteksten, og bidra til å utvikle gode løsninger for fremtiden.

De tre første forskningsprosjektene fikk i høst tildeling fra satsningen. Det ene prosjektet er kalt "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900", og består av forskere fra TF sammen med forskere fra Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet. Det var totalt 10 prosjekter som søkte om midler, og målet er å etablere to til tre tverrfaglige prosjekter i året.

Publisert 23. nov. 2015 15:55 - Sist endret 11. okt. 2016 14:57