Helge Staxrud ny stipendiat

Trolldom og teologi står på agendaen når fakultetets nyeste stipendiat gir seg i kast med sin avhandling. Helge Staxrud var ferdig med sin cand.theol.-grad i juni, og allerede i august startet han i sin nye stilling ved fakultetet. Han er tilknyttet forskningsprosjektet The ambiguous memory of Nordic Protestantism (MEMORY).

Helge Staxrud er ferskeste tilskudd i stipendiatgruppa på TF. Foto: Mathias H. Eidberg/TF

Helge Staxrud er utdannet lektor i samfunnsfag og religion med master i kristendomsstudier fra 2009. Han jobbet i barnehage, SFO og barneskole gjennom store deler av studietiden. Etter endte lektorstudier jobbet han to år som lærer på en ungdomsskole her i Oslo. 

-Lærerjobben ga absolutt mersmak, men jeg var ikke helt ferdig med teologi. Da jeg ble oppmuntret av min samboer til å bli prest begynte jeg på praktikumsstudiene høsten 2012. I juni i år var jeg ferdig cand.theol., forteller Staxrud.

Trolldom og teologi

Helge Staxrud er opptatt av både historie og teologi. Gjennom årene som profesjonsstudent fanget gresk og nye testamentet interessen hans. Og på masterprogrammet skrev han en analyse av en tekst av Augustin.

-Tidlig kirkehistorie og det nye testamentet var lenge mine hovedinteresser, men emnet «TEOL 4100 Protestantisk religion» ble utslagsgivende for en særlig interesse for reformasjonen. I tillegg så jeg en mulighet til å ta for meg trolldomsprosesser i et teologisk perspektiv, forteller han. 

Staxrud skal gjøre en analyse av prekener holdt på 1500- og 1600-tallet som tar for seg trolldom og djevelpakt. Etter reformasjonen gikk kirka mye hardere ut mot trollfolk og praktisering av magi. Hittil har referatene fra rettsoppgjørene vært vår primære kilde til kunnskap om trolldomsprosessene.

Staxrud ønsker å bidra til ny kunnskap om kirkas holdning til praktisering av magi. Dette nevnes ofte som et viktig læremessig grunnlag for de rettslige prosessene, men har i liten grad vært belyst. Han vil ta for seg tre skandinaviske teologer i sitt arbeid for også å se på forskjeller og likheter i skandinavisk kontekst.  

-Disse prosessene er et utrolig spennende forskningsfelt der det kan være vanskelig å skille mellom myte og fakta og å vende blikket ut av egne forkunnskaper og fordommer, sier Staxrud. 

-Gjennom bibelfag i profesjonsstudiene introduserte Marianne B. Kartzow meg også for minneteori og teori om interseksjonalitet, som jeg synes er et veldig spennende og meningsfullt metoderedskap. Det var også utslagsgivende for at jeg tenkte jeg kunne ha noe å bidra med inn i MEMORY-prosjektet.

Naturlig videreføring

For Staxrud var det naturlig å søke stipendiatstilling på TF, ettersom hans faglige interesser gjennom studietiden ble formet her. 

-Førsteinntrykk som ansatt er mye det samme som inntrykket jeg hadde som student. Det er et bra sted å være med mange hyggelige og faglig engasjerte mennesker, både studenter og ansatte, forteller han.

Han har allerede fått undervisningsansvar på innføringsemnene på fakultetet. Det tar ganske mye tid foreløpig, men han forteller at han har kommet i gang med sitt eget prosjekt også. 

-Nå leser jeg sakte i prekensamlinger fra sent 16. århundre. Det er tidkrevende med gotisk skrift, men veldig interessant og moro. Men veldig snart må jeg skaffe meg en større oversikt over trolldomsprosessene som forskningsfelt. Mange fordommer må nok prøves og brennes, avslutter Staxrud.

Publisert 21. sep. 2015 17:31 - Sist endret 21. sep. 2015 17:31