Forsker fra TF har mottatt prestisjefylt stipend

Professor Stig Frøyshov har mottatt et prestisjefylt stipend fra Dumbarton Oaks, et forskningsinstitutt under Harvard University i USA.

Hver år er det til sammen ca. 25 forskere innen tre fagområder som arbeider der med ulike stipend og over ulike tidsrom.

Professor Frøyshov vil være Fellow innen området Byzantine Studies. Han skal forske på et prosjekt om liturgi (tidebønnsgudstjeneste) i Konstantinopel i tidsrommet 7.-13. århundre.

Professor Frøyshov vil oppholde seg ved Dumbarton Oaks i perioden 5. september 2015 til 15. mai 2016.

 

 

Publisert 4. aug. 2015 10:58 - Sist endret 4. aug. 2015 11:05