2015

Publisert 23. nov. 2015 15:55

Sammen med Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet skal TF undersøke de historiske forutsetningene for fremveksten av ulike offentligheter i de nordiske landene.

Publisert 16. nov. 2015 09:59

Ronald L. Grimes festet inntrykk fra REDO-konferansen om 22. juli til film. Filmen viser klipp fra både utøya og regjeringskvartalet.

Publisert 21. sep. 2015 17:31

Trolldom og teologi står på agendaen når fakultetets nyeste stipendiat gir seg i kast med sin avhandling. Helge Staxrud var ferdig med sin cand.theol.-grad i juni, og allerede i august startet han i sin nye stilling ved fakultetet. Han er tilknyttet forskningsprosjektet The ambiguous memory of Nordic Protestantism (MEMORY).

Publisert 12. sep. 2015 13:46

Både studenter og ansatte lar seg engasjere av det forestående kirkevalget, og valget er en «snakkis» i gangene. Særlig saken om vigsel av homofile og lesbiske har mobilisert miljøene på TF, særlig siden forrige Kirkemøte.

Publisert 10. sep. 2015 15:49

Etter å ha tilbrakt de siste 12 årene i Canada har Anders Runesson kommet til  Oslo og er i full gang ved fakultetet. I sommer startet han opp i sitt nye professorat.

Publisert 10. sep. 2015 15:03

22. juli forandret Norge for alltid. Men hva gjorde terrorhendelsen egentlig med oss? Hvem og hva ble angrepet, og hvordan svarte vi? Gjør det noen forskjell hvordan hendelsen minnes? Hva står på spill for demokrati og samfunn?

Publisert 14. aug. 2015 15:46

Denne uka har rundt 90 nye studenter startet semesteret sitt på TF. I studiestartsuka blir de nye studentene kjent med fakultetet. En perfekt måte å starte studiet på, skal vi tro studentene selv.

Publisert 13. aug. 2015 11:45

Diana Edelman har tilbrakt det meste av sin karriere i USA og England. Det siste året har hun deltatt i et prosjekt ved Senter for grunnforskning i Oslo, før hun nå har begynt i sitt professorat ved fakultetet.

Publisert 4. aug. 2015 10:58

Professor Stig Frøyshov har mottatt et prestisjefylt stipend fra Dumbarton Oaks, et forskningsinstitutt under Harvard University i USA.

Publisert 23. juni 2015 15:04

Etter 11 år i Sør-Afrika var det en stor overgang å komme tilbake til Norge, forteller Nina Hoel. Men med et akklimatiseringsår bak seg er hun nå klar for nye utfordringer i sin nye stilling på TF.

Publisert 22. juni 2015 16:48

Lovendringer, livssynsmangfold og den digitale revolusjonen utfordrer prestens og teologiens handlingsrom og rammer. Hvordan kan presten utøve godt teologisk nærvær og dømmekraft og mestre de nye offentligheter? Hvordan lese de nye rommene og hvordan finne sin egen stemme? 

Publisert 19. juni 2015 20:32

Ved semesterslutt var det 19 kandidater som i vårsemesteret gjorde seg ferdig med sine master- og profesjonsgrader. 11 av disse var ferdige med profesjonsstudiet i teologi.

Ved semesteravslutningen var det høytidelig utdeling av vitnemål. Dekan Aud V. Tønnessen er særlig glad for økningen i antallet ferdige profesjonsstudenter.

Under får du noen glimt fra semesteravslutningen på TF.

Publisert 3. juni 2015 13:28

– Vi må problematisere de hellige tekstene. Gå inn i dem, analysere dem, sette dem i kontekst. Hvorfor er de som de er? Hva uttrykker de? Hva sier de om tida da de ble skrevet? Bare slik, ved aldri å slippe dem av syne, kan vi fortsette å holde dem levende, sier professor Marianne Bjelland Kartzow i et intervju i Universitetets forskningsmagasin Apollon.

Publisert 6. mai 2015 10:10

Bispedømmerådet i Sør-Hålogaland ferdigstilte 4. mai sin liste over nominerte til bispestolen i Sør-Hålogaland. To av de 5 nominerte har sin utdanning fra TF.

Publisert 5. mai 2015 09:48

Birte Nordahl startet som stipendiat ved fakultetet 13. april. Hun skal forske på hvordan konseptet Kjærlighet ble brukt, kroppsliggjort og ritualisert i tiden etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Nordahl er tilknyttet forskningsprosjektet Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (REDO).

Publisert 22. apr. 2015 12:35

Årets tall fra Samordna Opptak viser at fakultetet totalt sett øker i antall førsteprioritetssøkere også i år med 4%. Størst er økningen på bachelorprogrammet i religion og samfunn, som er på hele 24%.

Publisert 31. mars 2015 20:27

Norges Kristne Råd har siden 1997 delt ut økumenikkprisen 14 ganger. Årets pris gikk til Turid Karlsen Seim. Seim er professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet, men har de siste årene hatt permisjon for å være instituttbestyrer ved Det norske institutt i Roma.

Publisert 13. mars 2015 10:24

12. mars inviterte Universitetet i Oslo til Åpen Dag. Busslaster med elever fra videregående skoler i hele østlandsområdet ble møtt med et rikholdig og variert program fra alle fakulteter på Universitetet.

Publisert 6. feb. 2015 15:13

Lørdag 7. februar stiller et 10-talls TFere til start i Holmenkollmarsjen. Deltagelsen er ett ledd i kampanjen "TF i form", som har som mål å samle studenter og ansatte ved Det teologiske fakultet til noe helt annet enn hva som vanligvis bedrives blant religionsvitere og teologer.