"Studerer du teologi? Da må du være smart!" Erfaringer fra en utvekslingsstudent

Teologistudent Stine Walmsness har grepet sjansen til å reise ut som utvekslingsstudent med begge hender. Hun har studert ett semester i Sør-Afrika og ett i Berlin.

Foto: http://blog.tf.uio.no/sor-afrika/

Selv om Tyskland og Berlin befinner seg på samme kontinent som Norge, og geografisk sett ikke ligger så langt fra Blindern, følte hun seg mer som utlending i Berlin enn hun gjorde i Pietermaritzburg i Sør-Afrika.

Etter å ha opplevd to semestre som utvekslingsstudent, anbefaler Stine andre studenter å benytte seg av muligheten til å ta deler av utdannelsen i utlandet.

Fra dagdrøm til dagligliv

-Det var flere grunner til at jeg ønsket å ta deler av utdanningen i utlandet, sier Stine.  Spennende historier og opplevelser hun hørte fra tidligere utvekslingsstudenter, og lesing av fakultetets reiseblogger vekket eventyrlysten, og sammen med to medstudenter bestemte hun seg for å reise til Sør-Afrika. Ved siden av det faglige var det et varmt klima og eksotiske opplevelser som gjorde Sør-Afrika til et attraktivt sted å reise til.

Pietermaritzburg og Berlin byr på to ulike former for opplevelser.  Der Sør-Afrika byr på safari, strandliv, storslått natur og dyreliv byr Berlin på storbyopplevelser som opera, teater og caféliv.


-Selv om Berlin er en storby, opplevdes det fritt og trygt å gå ute alene om kvelden. Her møtte jeg helt andre utfordringer i Sør-Afrika, sier Stine. -I Pietermaritzburg er det ikke trygt for jenter å gå ut alene om kveldene. Den positive siden i dette var jo at alle som bodde på campus, både studentene fra Sør-Afrika og utvekslingsstudentene, var mye sammen og fikk et sterkt samhold. Vi dannet grupper som gikk ut sammen på kveldene, og vi hadde egne jentegrupper som jogget sammen.
 

-I Norge fokuserer vi mye på engelsk- og amerikansk fagtradisjon, i Tyskland leste vi mye mer av de tradisjonelle tyske teologene forteller Stine. Selv om både norsk og tysk teologi er samfunnsengasjert opplevdes teologien i Pietermaritzburg som mer direkte samfunnsengasjert. Frigjøringsteologi, feminisme og HIV/Aids-problematikk var veldig aktuelle temaer, og for henne var tanken om at «Jesus er den hvite manns Gud» fremmed og spennende. Fremmed var også reaksjonen på at hun studerte teologi: -”Studerer du teologi? Da må du være smart!” er en reaksjon jeg aldri har fått i Norge, sier Stine.
 

Semestret i Pietermaritzburg krevde mer oppfølging enn hun var vant til fra Blindern. Blant annet var det 5 innleveringer i 2 emner på hver over 1000 ord. En heldig bieffekt av dette var at hun fikk god trening i å skrive og utrykke seg faglig på engelsk.
 
Grunnen til Stine følte seg mer som «utlending» i Berlin, var de språklige utfordringene. -Jeg startet derfor oppholdet med et intensivt språkkurs. Det har vært en viktig erfaring å være fra et annet land og kjenne seg litt språklig «dum». Når jeg ble tryggere på språket var det lettere å komme i kontakt med mennesker, og det var flere emner jeg kunne følge på universitetet. Semesteret i Berlin var mye friere enn i Pietermaritzburg, og jeg hadde større mulighet til å «shoppe» de fagene jeg ville, forteller Stine.

Erfaringer

Prosessen fra jeg begynte å drømme om å dra til jeg søkte, fikk opptak og kunne reise var tildels lang og til tider strevsom, men Stine nøler ikke med å understreke at det var verdt det. -Begynn i god tid, og vær tålmodig så går det bra. Videre forteller Stine at hun økonomisk klarte seg like bra, eller bedre enn hun gjør hjemme.  Billigere bo- og levekostnader samt stipender gjorde at hun, i motsetning til i Norge, ikke behøvde å jobbe ved siden av studiene. -Dette ga meg en frihet til faglig fokus, samt at jeg kunne pleie det sosiale og få tid til å oppleve Berlin og Pietermaritzburg på fritiden, sier Stine.

-Før jeg ble utvekslingsstudent var det spennende å følge med på fakultetets reiseblogger, og da jeg fikk tilbud om å skrive selv takket jeg ja. Det var veldig gøy å oppleve at både ansatte og studenter på TF fulgte med på det jeg skrev, og ga tilbakemeldinger på det jeg skrev. Det var en veldig fin måte å fortelle om livet i Berlin og Pietermaritzburg.  Det har også gitt meg skrivetrening, selv om det i utgangspunktet virket litt uoverkommelig i starten.
 

Stine oppfordrer alle som har lyst til å være utvekslingsstudent om å gripe muligheten.  Det er en fantastisk opplevelse å være et semester i utlandet. Det forandrer livet, og man lærer mye om seg selv av å skulle starte på nytt i en helt ny by. Likevel kommer man jo tilbake til gode gamle TF!  Men det er viktig å være forberedt på at du bestemmer selv hva du vil gjøre ut av det og det kan være ensomt til tider – og jeg vil derfor benytte anledningen til å anmode alle til å si ”hei” til en utvekslingsstudent på Blindern.

 

Publisert 18. aug. 2014 15:49 - Sist endret 18. aug. 2014 16:54