Anders Runesson ny professor i Det nye testamente

Med ansettelsen av Anders Runesson får fakultetet nok en internasjonal kapasitet i sin vitenskapelige stab.

Foto: McMaster University

I et sterkt internasjonalt søkerfelt var det til slutt Anders Runesson som fikk tilbudet om stillingen som professor i Det nye testamentet. Dette er den ene av tre faste stillinger innenfor dette fagfeltet ved fakultetet.

Dekan Trygve Wyller er glad for at den ledige stillingen i NT nå er besatt, og meget fornøyd med at Runesson takket ja til tilbudet.

-Med Runesson får vi en innovativ forsker av internasjonalt format som vil bidra sterkt til den faglige utviklingen hos oss i årene som kommer, sier Wyller.

Faglig innovativ

Runesson omtales som en meget kreativ forsker som bidrar til å utvikle faglige perspektiver og utfordrer det etablerte. Hans faglige interesser har primært dreiet seg om historiske studier av Det nye testamente og utviklingen av tidlig kristendom, og utviklingen av synagogetradisjonen i antikkens jødedom.

Det siste området skrev han også sin doktoravhandling om; The Origins of the Synagogue: A Socio-Historical Study. Innenfor NT har han særlig hatt fokus på Matteus og Paulus som kilder til tidlig kristendom.

Bred internasjonal erfaring

Runesson har sin bakgrunn fra Sverige. Han har mastergrader i teologi og religionsstudier, og avla sin doktorgrad ved Lunds Universitet  i 2001. I 2003 flyttet han med familien til Ontario i Candada, hvor han begynte som Assistant Professor ved McMaster University. I 2008 ble han Associate Professor (tenured) ved samme universitet.

Runesson har en betydelig internasjonal erfaring, ikke bare på grunn av sine år ved McMaster University, men også ved et utstrakt samvirke med forskere i mange land. Han har vært meget aktiv i flere forskningsprosjekter og faglige nettverk, og har bidratt i flere internasjonale publikasjoner.

Dyktig formidler

I forlengelsen av sitt faglige virke har Runesson vist seg å være en dyktig formidler også til et bredere publikum. Han har hatt et meget høyt aktivitetsnivå gjennom forelesninger, seminarer, artikler i magasiner og aviser og TV-produksjoner rettet mot allmenheten.

Anders Runesson starter i sin stilling ved fakultetet 1. juli 2015.

 

Publisert 10. des. 2014 09:59 - Sist endret 12. des. 2014 12:35