Reisestipend til Roma for prester og teologistudenter

Det teologiske fakultet og Det norske institutt i Roma lyser ut Jan Schwingel Sætrangs legatmidler for 2014 - 2015.

Universitetet i Oslo vil dele ut resterende del av Jan Schwingel Sætrangs legat, kr. 200.000,- i samsvar med legatets formål.

Prester og teologistudenter ved norske utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til reise og opphold i Roma i 2014 eller 2015. Det norske institutt i Roma vil være behjelpelige i forhold til oppholdet.

Søkere må sende inn en søknad som dokumenterer faglig målsetting for, og relevans av, et opphold i Roma i forhold til legatets formål, samt en spesifisering av hvilken periode søknaden gjelder, budsjett og evnt. CV.

Søknadsfrist:

15. juni 2014.
Dersom det er midler igjen etter første tildeling, vil ny utlysning få frist 15. oktober.

Innlevering av søknad og kontaktinformasjon:

Søknad sendes elektronisk til Dag Myhre-Nielsen med kopi til Anne Nicolaysen.

Publisert 24. mars 2014 12:33