Ingen adgang til riket! PluRel inviterer til seminar.

PluRel og UiO arrangerer et seminarer som i anledning grunnlovsfeiringen trekker vi frem en av de mest problematiske sidene ved konstitusjonen, nemlig §2, som ikke bare fastslo at den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion, men også at jøder og munkeordner nektes adgang til riket

Hovedforedrag ved Jonas Gahr Støre

Seminaret finner sted i Gamle Festsal og krever påmelding innen 31.08.14.

Under seminaret onsdag 10. september i Gamle Festsal blir det foredrag ved Anne Sender, Håkon Harket, Torkel Brekke, Dag Michaelsen, Vibeke Blaker Strand, Robert Danieluk, Øyvind Norderval og Harald Eia.

Seminaret er et resultat av et samarbeid mellom UIO ved PluRel, Det mosaiske trossamfund og Den katolske kirke. For mer detaljert informasjon, program og påmelding, se Universitetets nettside.

 

Publisert 21. aug. 2014 15:49 - Sist endret 19. mai 2016 11:57