Oppgang i søkertall for Det teologiske fakultet

Fakultetet har fått en gledelig økning i antallet søkere til profesjonsstudiet i teologi og bachelorprogrammet i Religion og samfunn. Totalt sett har fakultetet en oppgang i antall førsteprioritetssøkere på 15% fra 2013, og ligger også over nivået i 2012 som var et toppår for profesjonsstudiet i teologi.

Tallene fra Samordna Opptak ble offentliggjort i dag kl. 12.15. Fakultetet har opptak til fire programmer via Samordna Opptak; profesjonsstudiet i teologi, bachelorprogrammet i religion og samfunn, bachelorprogrammet i kristendom, kultur og læring og årsenheten i kristendom.

Antallet førsteprioritetssøkere til fakultetets programmer totalt har økt til 98, mot 85 i 2013 og 94 i 2012. Fakultetet har dermed flere søkere enn antall studieplasser.

​-Jeg tror vi her ser resultat av den styrkede innsatsen fakultetet har gjort med hensyn til studentrekruttering. Dette er svært positivt, og det er en satsing som bør fortsette og videreutvikles, sier prodekan Hallgeir Elstad i en kommentar.

Nasjonal økning til profesjonsstudiet

Profesjonsstudiet i teologi har den største økningen, og har i år 25 førsteprioritetssøkere mot 11 i fjor. Etter flere år med et relativt stabilt nivå har fakultetet nå sett en markant økning både i 2012 og i 2014 på dette programmet.

Det er også en økning til profesjonsstudiet i teologi hos de to andre institusjonene som tilbyr denne utdanningen.
-Dette er en gledelig og ikke minst nødvendig utvikling sett i lys av Den Norske Kirkes utfordringer med rekruttering til prestetjeneste. Men vi er fremdeles et godt stykke unna der vi trenger å være for å sikre det nødvendige antallet prester i fremtiden, så behovet for fortsatt styrking av rekrutteringen er like stort, understreker Hallgeir Elstad.

Økt interesse for religion og samfunn

Også bachelorprogrammet i religion og samfunn har en økning fra 34 i 2013 til 41 i 2014. Dette er hittil det beste søkertallet siden programmet startet i 2010.

Dette programmet har vært en viktig satsning for fakultetet siden oppstarten av masterprogrammet i 2006 og bachelorprogrammet i 2010.

Årsenheten i kristendom har i år 24 førsteprioritetssøkere, mot 29 i fjor og 23 i 2012.

Forsiktig start for nytt program

Nytt av året er bachelorprogrammet i kristendom, kultur og læring. Programmet tar over for det gamle bachelorprogrammet i teologi og kristendom, som de siste årene har hatt en synkende søkning.

-Med 8 førsteprioritetssøkere til det nye programmet er vi noe lavere enn det vi håpet på, men vi tror programmet tilbyr en god og nødvendig kompetanse innenfor trosopplæring og menighetspedagogikk. Utfordringen vår blir å gjøre programmet enda bedre kjent de kommende årene, sier Elstad.

Publisert 25. apr. 2014 13:52 - Sist endret 25. apr. 2014 13:52