Aud V. Tønnessen valgt til ny dekan

Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet valgte i dag Aud V. Tønnessen som ny dekan for perioden 2015-2018.

Sittende dekan Trygve Wyller overrakte Aud V. Tønnessen blomster og gratulerte med valget etter at et enstemmig fakultetsstyre valgte henne til ny dekan for kommende periode. Foto: Mathias H. Eidberg/TF

Dekanvalget var første post på dagsorden i fakultetsstyrets møte. Siden det kun var en kandidat som stilte til valg var det fakultetsstyrets oppgave å foreta valget. Etter en skriftlig avstemming ble Aud V. Tønnesen valgt enstemmig.

-Jeg opplever å bli vist stor tillit av fakultetsstyret som har valgt meg. Det er jeg takknemlig for, og jeg gleder meg til å ta fatt, sier Tønnessen.

-En viktig oppgave på vegne av mange

Tønnessen sier hun i utgangspunktet ikke hadde tenkt å stille som kandidat til dekanvalget. Etter tidligere å ha vært prodekan i 5 år har hun de siste årene gledet seg stort over å være menig professor med de forsknings- og undervisningsmuligheter det gir. Men etter hvert som flere henvendte seg til henne med oppfordringer om å stille som kandidat til valget måtte hun grundig og alvorlig overveie det.

-Ettersom dekanen velges og ikke ansettes har dekanvervet noe av et tjenestepreg, noe man gjør på vegne av fakultetsfellesskapet. Det er i hvert fall en måte å tenke om dekanoppgaven på som tiltaler meg. Det er en viktig oppgave på vegne av mange, sier Tønnessen før hun fortsetter:

-Jeg fant også ut at dette kunne være en god tid for nye lederoppgaver. Jeg har bak meg et år med forskningstermin og har nettopp utgitt en bok. Nå var det uansett et tidspunkt for nyorientering i forhold til oppgaver.

Vil styrke fellesskapet

Tønnessen vil legge vekt på å bygge fakultetsfellesskapet når hun 1. januar tar fatt på arbeidet som dekan. For henne springer dette ut fra hennes egen motivasjon og hvordan hun oppfatter dekanens oppgave. I tillegg er fakultetet inne i en periode med mange nye ansettelser, som gjør det ekstra viktig å bygge et godt arbeidsfellesskap.

-Med tanke på de endringer som nå finner sted i løpet av få år blant de vitenskapelige ansatte, er det klart at det å bygge fakultetet på en måte som gjør at nye og gamle ansatte finner seg til rette og får et godt arbeidsrom er meget viktig.

-Det er faktisk avgjørende for at vi skal videreutvikle og konsolidere oss som et sterkt forskningsfakultet. Jeg må innrømme at jeg har store forventninger til dette, forteller Tønnessen entusiastisk.

Den sagnomsuste dekanhatten ble overlevert til vår neste dekan i fakultetsstyremøtet. Hatten ble i sin tid laget av daværende kostymetegner, senere skuespiller, Per Aabel.
Foto: Mathias H. Eidberg/TF

Tønnessen trekker også frem studentrekruttering og studiekvalitet som avgjørende for fakultetet.

-Studentrekruttering har vært et prioritert område i noen år og må fortsette å være det. Vi har et studietilbud som er aktuelt og viktig for det norske samfunnet, og vi må sørge for at våre studieprogrammer blir så godt kjent blant potensielle studenter som mulig for å sikre studenttilstrømningen. Når studentene så kommer hit er vi forpliktet til å gi en så kvalitetsmessig god undervisning som mulig, fastslår Tønnessen.

Hun understreker at fakultetet i mange år har satset på studiekvalitet med godt resultat, men at det er avgjørende å holde fokuset oppe på dette arbeidet.

Tøff konkurranse

Det er mange utfordringer som venter på fakultetets nye dekan når hun skal begynne. Selv trekker hun fram den tøffe konkurransen fakultetet står i for å hevde seg som forskningsmiljø.

-En stor utfordring for oss er å fortsette å gjøre oss gjeldende som det viktige internasjonale teologiske forskningsmiljøet vi er og slik bidra til å profilere Universitetet i Oslo i kirke og samfunn. I tøff konkurranse har vi lyktes relativt godt de senere år med å hente inn ekstern finansiering til forskning. Å få frem nye forskningsprosjekter blir viktig fremover for å kunne drives som en sterk enhet. Marginene mellom å lykkes og mislykkes her er små, sier Tønnessen.

I tillegg byr endringene i relasjonen mellom stat og kirke på utfordringer for fakultetet som profesjonsfakultet. Tønnessen mener fakultetet blir nødt til å tenke nytt rundt profesjonsstudiet i teologi, både institusjonelt og faglig.

-Det ligger i vår historie og begrunnelse at vi skal utdanne prester. Det viktig å finne gode løsninger for samarbeidet knyttet til den teologiske profesjonsutdanningen vår.

Unikt tilbud

Fakultetet er inne i en prosess der flere nytilsettinger tilfører ny kompetanse. Tønnessen sier at det blir en utfordring for fakultetet å ta vare på og bruke dette på en god måte. Hun trekker frem utviklingen av studietilbudet innen religion og samfunn som eksempel.

-Med utgangspunkt i utviklingen innenfor dette studietilbudet vil vi snart får en styrket kompetanse innen islam, noe som på sikt vil være med på å fornye vår utdannings- og forskningsportefølje.

Tønnessen mener at utviklingen både innen for dette og andre felt vil gi fakultetet mange spennende og viktige muligheter fremover.

-Jeg tror at studenter vil oppleve at de befinner seg på et teologisk fakultet som gir faglige muligheter som ingen andre steder tilbyr. Og utfordringen blir å gjøre dette kjent for så mange som mulig.

Publisert 30. okt. 2014 15:22 - Sist endret 30. okt. 2014 15:22