Jacob Jervell

Ved Jacob Jervells bortgang har Det teologiske fakultet og Universitetet i Oslo mistet en av sine store.

Jacob Jervell - 1979. foto: scanpix

Når han talte i offentlige rom, ble det lyttet til. Når han underviste ble det husket og mange generasjoner prester ble formet og for alltid preget.

Jacob Jervell var samtidig den internasjonalt betydelige ny-testamentlige forskeren. Hans innspill til fortolkningen av den tidlige kristendommen og til den jødekristne menighetens rolle regnes stadig som et vesentlig bidrag i den internasjonale forskningsfronten.

Gleden over gang på gang å formulere seg slik at troens rom (og kirkens!) ble holdt åpent der mange ville lukke igjen, var et av Jacobs mest karakteristiske trekk. Og få kunne som han peke mot det åpnende, nådefulle . Derfor er det mange som i dag kjenner sorg og vemod ved Jacob Jervells bortgang. Det teologiske fakultet ærer Jacob Jervell i dyp takknemlighet.

Trygve Wyller

Publisert 3. mars 2014 17:03 - Sist endret 7. mars 2014 13:05