Nina Hoel ny førsteamanuensis i religion og samfunn/interreligiøse studier

Det var stor søkerinteresse for fakultetets nyopprettede stilling i religion og samfunn og interreligiøse studier. Med solid faglig bakgrunn og bred internasjonal erfaring tar Nina Hoel til neste år fatt som fakultetets andre fast vitenskapelige ansatt på feltet.

Foto: Stiftelsen Kirkeforsk

Med sin unge alder representerer Nina Hoel den kommende generasjonen av forskere. Men hun har allerede en omfattende faglig produksjon å vise til sett i forhold til hennes fartstid som forsker, og bringer med seg en meget verdifull internasjonal erfaring til fakultetet.

Hoel beskrives som en idérik og nyskapende forsker. Med sin samfunnsvitenskaplige bakgrunn vil hun ta med seg viktig kompetanse inn i forskning og undervisning på TF. Hoel har antropologisk metode som utgangspunkt, og har bred erfaring med feltarbeid og intervjuer.

Viktig for fakultetets utvikling

Dekan Trygve Wyller er veldig glad for at fakultetet får en så sterk og kompetent yngre forsker til fakultetet.

-Nina Hoel har vist at hun har en solid kompetanse og en spennende og relevant faglig bakgrunn. Jeg har store forventninger til utviklingen dette vil bidra til innenfor fagfeltene religion og samfunn og interreligiøse studier på TF.

Det var eksepsjonelt mange søkere til denne stillingen. Hoel nådde til slutt til topps i konkurranse med 51 andre søkere fra inn- og utland.

Internasjonal erfaring

Nina Hoel har i mesteparten av sin akademiske karriere holdt til i Sør-Afrika. Dette preger også hennes vitenskapelige produksjon, som har situasjonen for muslimske kvinner i Sør-Afrika som hovedtema. Fra sin tid i Sør-Afrika tar hun også med seg et bredt internasjonalt nettverk.

Hoel tok sin doktorgrad ved Department for Religious Studies ved University of Cape Town i Sør-Afrika. Avhandlingen har tittelen South African Muslim Women’s Experiences: Sexuality and Religious Discourses. Hun har også sin mastergrad fra University of Cape Town.

Etter doktorgraden har hun vært ansatt I postdoc-stillinger både ved University of Cape Town og ved University of KwaZulu-Natal som ligger I Durban I Sør-Afrika. Siden august 2014 har Hoel jobbet som forsker ved Stiftelsen Kirkeforsk (KIFO) i Oslo.

Nina Hoel starter i stillingen i midten av april 2015.

Publisert 19. nov. 2014 14:41