Ledig stilling som gruppelærer ved Det teolgiske fakultet vårsemesteret 2015

Vårsemesteret 2015 er det behov for gruppelærer til å undervise 4-5 grupper på TFF1003 Etikk og religion. Hver gruppe vil ha 8-10 dobbelttimer og bestå av 15-25 studenter. 

Studentene vil være fra teologiprogrammet (6-årig), bachelorprogrammene i religion og samfunn og i kristendom, kultur og læring, samt enkeltemnestudenter.

Gruppelærer skal i tillegg til å lede gruppetimene gi studentene tilbakemelding på og eventuell godkjennelse av de obligatoriske aktivitetene på emnet. Gruppelærer må også påregne å delta i arbeidet med eksamenssensur.

Det forutsettes mastergrad og det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid.

Gruppelærer lønnes som SKO1009 Universitetslektor, ltr 47-66 (kr 209,90 – kr 292,00 pr time).

Spørsmål kan rettes til studiedekan Hallgeir Elstad, tlf 22 85 03 40, hallgeir.elstad@teologi.uio.no eller
seksjonssjef Bjørn Erik Høvik Schjerverud, tlf 22 85 03 08, b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no

  • Søknad sendes pr e-post til Det teologiske fakultet v/Bjørn Erik Høvik Schjerverud innen 27. oktober.
Publisert 21. okt. 2014 14:13