TF-studenter fikk møte den danske utenriksministeren og formannen i Folketinget.

Det var duket for et møte litt utenom det vanlige da fakultetets 1814-kurs startet sitt seminar i København. Da den danske stat overrakte sin gave til det dansk-norske fondet i forbindelse med Grunnlovsjubileet, valgte de å legge overrekkelsen til oppstarten av TF-seminaret.

TF-studentene satt på første rad da overrekkelsen fant sted i det store auditoriet på Schæffergården.

Foto: Mathias H. Eidberg, TF/UiO.

Med tittelen «1814 – en (u)lykkelig skilsmisse? Religion, grunnlov og nasjonsbygging»,tilbyr TF dette semesteret sine studenter et eget emne i anledning Grunnlovsjubileet.

Som del av undervisningen har studentene denne uken et opphold i København, nærmere bestemt på Schæffergården konferansesenter. Stedet eies av Fondet for Dansk-Norsk samarbeid. Fondet eier også Lysebu konferansesenter i Oslo.

Overrakte gave på 1 million

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. I forbindelse med Grunnlovsjubileet overrakte utenriksminister Martin Lidegaard og Folketingets formann, Mogens Lykketoft, en gave til fondet fra den danske stat på 1 mill. kroner. Fondets arbeid gjør det mulig for blant annet forskere og studenter å oppholde seg i nabolandet i forbindelse med forskning og studier.

Danmarks utenriksminister Martin Lidegaard overrekker gaven til fondets styreformann Poul Nesgaard.
Foto: Mathias H. Eidberg, TF/UiO

 

Det var viktig for utenriksministeren og folketingspresidenten å få møte og snakke med norske studenter da de ville overrekke sin gave. Lykketoft understreket viktigheten av nordisk og særlig norsk-dansk samarbeid i sin hilsen. Han minnet om at vi for 200 år siden var ett folk, med felles språk og felles kultur.

Styrket relasjon mellom Danmark og Norge

Lykketoft pekte på to hovedgrunner til at også Danmark kunne feire vårt jubileum, til tross for at adskillelsen for Danmark var en ulykkelig adskillelse. For det første fikk vi den første nordiske grunnloven etter liberale prinsipper, og for det andre ble ikke relasjonen mellom Norge og Danmark brutt i 1814. Tvert i mot har den utviklet og styrket seg i løpet av de siste 200 årene.

Etter at utenriksministeren hadde holdt sin hilsen og overrakt gaven til fondet, var det satt av tid for samtale med studentene. Spørsmålene fra studentene varierte fra dansk-norsk samarbeid om utenrikspolitikk, humanitært arbeid og forholdet til EU, via skole og samferdsel, til kirke og homofiles rettigheter.

Utenriksministeren og Folketingspresidenten fremhevet i sine svar viktigheten av nordisk og dansk-norsk samarbeide, og den gode relasjonen mellom disse to landene. Økende globalisering gjør det enda viktigere for to små nordiske land å stå sammen når vi deler historie, kultur og verdier slik vi gjør i norden.

Fra venstre: Danmarks utenriksminister Martin Lidegaard, formann i det danske folketinget Mogens Lykketoft, styreformann i det dansk-norske fondet Poul Nesgaard og generalsekretær i fondet Per Ivar Vaagland.
Foto: Mathias H. Eidberg, TF/UiO

 

Se også:

Oppslag på nettavisen til Berlingske.

Les om markeringen av edsavleggelsen 25. februar

Publisert 27. feb. 2014 00:00 - Sist endret 10. mars 2014 15:08