Nordisk protestantisme satt under lupen i to nye forskningsprosjekter.

De to prosjektene har titlene ”The ambiguous memory of Nordic Protestantism” og “Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society”.

Les mer om prosjektene på fakultetets engelske nettsider.

Publisert 8. des. 2014 10:41