2014

Publisert 10. des. 2014 09:59

Med ansettelsen av Anders Runesson får fakultetet nok en internasjonal kapasitet i sin vitenskapelige stab.

Publisert 8. des. 2014 10:41

De to prosjektene har titlene ”The ambiguous memory of Nordic Protestantism” og “Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society”.

Publisert 26. nov. 2014 14:28

I 2013 skrev Halvor Moxnes artikkelen «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Artikkelen nådde til topps da årets tidsskriftsartikkel 2013 skulle kåres i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Publisert 19. nov. 2014 14:41

Det var stor søkerinteresse for fakultetets nyopprettede stilling i religion og samfunn og interreligiøse studier. Med solid faglig bakgrunn og bred internasjonal erfaring tar Nina Hoel til neste år fatt som fakultetets andre fast vitenskapelige ansatt på feltet.

Publisert 17. nov. 2014 11:33

Diana Edelman har takket ja til å bli fakultetets nye GT-professor.   -Vi er veldig stolte av å kunne ansette henne, sier dekan Trygve Wyller.

Publisert 30. okt. 2014 15:22

Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet valgte i dag Aud V. Tønnessen som ny dekan for perioden 2015-2018.

Publisert 21. okt. 2014 14:13

Vårsemesteret 2015 er det behov for gruppelærer til å undervise 4-5 grupper på TFF1003 Etikk og religion. Hver gruppe vil ha 8-10 dobbelttimer og bestå av 15-25 studenter. 

Publisert 26. sep. 2014 12:52

20.-22. oktober arrangerer forskningsprosjektet REDO en multi-workshop om betydningen av 22. juli.

Publisert 21. aug. 2014 15:49

PluRel og UiO arrangerer et seminarer som i anledning grunnlovsfeiringen trekker vi frem en av de mest problematiske sidene ved konstitusjonen, nemlig §2, som ikke bare fastslo at den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion, men også at jøder og munkeordner nektes adgang til riket

Publisert 18. aug. 2014 15:49

Teologistudent Stine Walmsness har grepet sjansen til å reise ut som utvekslingsstudent med begge hender. Hun har studert ett semester i Sør-Afrika og ett i Berlin.

Publisert 18. juli 2014 11:35

Fakultetet sender samla ut om lag like mange tilbod om studieplass som i fjor. I år er det totalt sendt ut 179 tilbod via Samordna Opptak.

Publisert 28. mai 2014 12:58

Forskningsprosjektet REDO har på årets AAR/SBL fått inn 12 papers, 1 panelist, 3 respondenter og skal lede 4 sesjoner.

Publisert 25. apr. 2014 13:52

Fakultetet har fått en gledelig økning i antallet søkere til profesjonsstudiet i teologi og bachelorprogrammet i Religion og samfunn. Totalt sett har fakultetet en oppgang i antall førsteprioritetssøkere på 15% fra 2013, og ligger også over nivået i 2012 som var et toppår for profesjonsstudiet i teologi.

Publisert 24. mars 2014 12:33

Det teologiske fakultet og Det norske institutt i Roma lyser ut Jan Schwingel Sætrangs legatmidler for 2014 - 2015.

Publisert 3. mars 2014 17:03

Ved Jacob Jervells bortgang har Det teologiske fakultet og Universitetet i Oslo mistet en av sine store.

Publisert 28. feb. 2014 12:00

Politiske omveltninger og revolusjoner finner alltid sted i offentlige rom, der folk kan samles. Protestene på Maidan-plassen i Kiev de siste tiden er nok et eksempel på dette. Den mest radikale politiske omveltningen i Norge skjedde i norske kirkerom i 1814.

Publisert 27. feb. 2014 00:00

Det var duket for et møte litt utenom det vanlige da fakultetets 1814-kurs startet sitt seminar i København. Da den danske stat overrakte sin gave til det dansk-norske fondet i forbindelse med Grunnlovsjubileet, valgte de å legge overrekkelsen til oppstarten av TF-seminaret.