TF-kantori

TF-kantori synger vesper i Grønland kirke fire torsdager i halvåret.

TF-kantori

TF-kantori var kor for alle studenter på Det teologiske fakultet i 2016 og 2017. Henrik Ødegaard dirigerte kantoriet. Fra 2018 er kantoriet ikke lenger i virksomhet.