Medlemmer i TSU 2019

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, team, tekst, ungdom.

Leder i TSU

Runa Jarsve

 • Lederen er en del av fakultetets ledelse og sitter med tale, forslags og stemmerett i ledermøtet ved fakultetet og Studentutvalgenes lederforum (SULF), og refererer fra disse til TSU.
 • Leder er studentpolitisk ansvarlig i TSU. Leder har det ultimate koordineringsansvaret for resten av TSU

Nestleder i TSU

Ask Seiff Berge

 • Nestleder har det overordnede ansvaret for sosiale arrangementer i regi av TSU.
 • Nestleder er fadderansvarlig og har ansvaret for fakultets fadderordning.
 • Nestleder er styrerepresentant i studentforeningen Johannes Åpenbar (JÅB).
 • Nestleder er kontaktperson for TF-studenter

Kasserer i TSU

Tahir Nasser

 • Kasserer har økonomiansvaret i TSU, jfr. TSUs økonomireglement.
 • Kasserer rapporterer kontinuerlig til leder om TSUs økonomi. Budsjettering, søking om penger og regnskapsføring er oppgaver som naturlig faller inn under dette vervet.

Internasjonalt ansvarlig

Emil Pleym

 • Kontaktperson for de internasjonale studentene ved fakultetet.
 • Internasjonalt ansvarlig skal samarbeide med den internasjonalt ansvarlig i fakultetets administrasjon og jobbe for flere og bedre utvekslingsavtaler.
 • Internasjonalt ansvarlig har ansvar for informasjon og promotering til studenter ved TF om 4 utvekslingstilbud og muligheter.

Informasjonsansvarlig

Lina Felicia Leonhardsen

 • Informasjonsansvarlig har ansvar for informering av arrangementer i regi av TSU, og arrangementer som TF eller andre fakulteter ved UiO står for som kan være til interesse for studenter på TF.
 • Informasjonsansvarlig har ansvar for TSUs Facebook side, Instagram og TSUs hjemme side på UiO.

SP/TSU-representant

Adrian Sulemana Bolstad

 • Ansvarlig for informasjonsflyt mellom SP og TSU
 • Bundet mandat fra TSU i SP.
 • SP/TSU ansvarlig fungerer som TSUs kontrollkomité.

Ordinære medlemmer

Representanter fra teologi programmet

 • Eilert Aasen
 • Theodor Halvorsen

Representanter fra RESA programmet

 • Thea Sofie Aspenes-Wiklund
 • Oda Eileen Madshaven

Vara medlemmer

 • Helene Lunder Eriksen
 • Maren Maria Haugstad

 •  
Publisert 19. feb. 2010 10:58 - Sist endret 15. apr. 2020 15:44