Religion og kulturell kunnskap i møtet med samfunnsutfordringer

Kunnskap og kompetanse om samfunn, religion, språk er ofte noe mange arbeidsgivere er opptatt av, men som ofte kan bli lite konkret. Hvilke typer kulturelle kunnskaper kan være relevante for problemløsning i arbeidslivet?

Tema

Når det skal utvikles løsninger og tilbud for innbyggerne er det  nødvendig at disse tar hensyn til mangfoldet i befolkningen. For mange bedrifter er mangfold er konkurransefortrinn, en mulighet for nye perspektiver og ideer. Samtidig er håndtering av eksempelvis interreligiøse relasjoner og toleranse utfordrende. Teologisk studentutvalg har invitert arbeidsgivere som skal gi oss inspirasjon til hvordan kunnskap om religion, samfunn og kultur kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Arbeidsgivere

  • Mangfold i arbeidslivet (MiA)
  • Atlas kompetanse
  • Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune

Karriereuka arrangeres av Karrieresenteret ved UiO

Publisert 24. aug. 2018 12:55 - Sist endret 13. des. 2018 12:51