Faglig middag

TSU inviterer til faglig middag onsdag 14. mai i kantina på TF. Temaet vil være den mye omdiskuterte reservasjonsretten og hvorvidt fastleger skal ha rett til å reservere seg mot henvisning til abort.

Saken har for få dager siden endret seg da regjeringen droppet forslaget om å innføre en reservasjonsmulighet for fastlegene. Vi mener likevel at dette er en relevant sak å diskutere da det foreløpig ikke har blitt lagt frem en alternativ løsning til dagens ordning.
 
Vi har invitert Jone Salomonsen (professor på teologisk fakultet: http://www.tf.uio.no/personer/vit/faste/jonesa/ ) og Hans Petter Graver (dekan på juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/hgraver/index.html) til å legge fram sine synspunkter rundt saken. Deretter vil det bli åpnet for deltagelse fra alle frammøtte, dette innebærer at DU kan hive deg inn i diskusjonen eller spørre om hva du måtte lure på. Vi ordner gratis mat til alle, også dere som trenger vegetar eller halal.

Problemstilling:
«I hvilken grad skal leger ha rett til å reservere seg på bakgrunn av samvittighetsårsaker?»

VEL MØTT!

Arrangør

Teologisk studentutalg
Publisert 6. mai 2014 14:48