TSU-valg 2018 / Election for the Theological Students' Council 2018

Da har tiden kommet for det årlige TSU-valget!  Brenner du for en sak som berører studentene på TF? Vil du gjøre en endring, kjempe for studentenes sak, delta i spennende og utfordrende møter både med medstudenter, ansatte og andre tillitsvalgte på UiO, være politisk aktiv, jobbe for sosiale eller faglige arrangementer, og mange andre spennende saker?  Hvis ja, bør du stille til TSU-valget 14. Nov! Hvis ikke, KOM og stem på de du vil skal representerer deg!

 

-------------------

Now is the time for the annual election for the Theological Student’s Council(TSU) Are you passionate about causes that impact the lives of students at The Faculty of Theology? Do you want to make a change, fight for the interests of the students at the faculty, participate in interesting and challenging meetings with both fellow students, employees and other elected representatives at The University of Oslo, be politically active, work to create different kinds of events and lots of other interesting thing? If yes, you should run for the TSU-election on the 14th of November! If not, come vote for those you want to represent you!

ENGLISH DESCRIPTION FURTHER DOWN

14. November avholdes det valg av TSU styre 2019! TSU stiller opp med snacks og brus til alle som stiller opp. Valg lister vil henge på korktavlen i 1. etasje på Domus Theologica, så skriv dere opp! Valget vil ta sted i kantinen på TF, Onsdag 14. November klokken 14:30 

For mer informasjon om TSU og valget:
- send epost til tsu@teologi.uio.no
- besøk nettsidene våres http://bit.do/tsuuio
- kom innom TSU kontoret og slå av en prat! :D


ENGLISH DESCRIPTION

On November 14th, the election of the TSU board 2019 will be held! The TSU will provide snacks and soft drinks for everyone who attends. The electoral lists will hang on the cork board on the main floor at Domus Theologica, sign up! The election will take place in the faculty's cafeteria, Wednesday 14th of November at 2.30 pm

For more information about the TSU and the election:
- send an email to tsu@teologi.uio.no
- Visit our website http://bit.do/tsuuio
- Come visit us at the TSU office and have a chat: D

Publisert 22. okt. 2018 17:40 - Sist endret 22. okt. 2018 17:40