Er det ikke seksuell trakassering ved UiO?

På UiO har vi allerede ett etablert system for å håndtere vaslinger om seksuell trakassering. Samtidig er det et paradoks at instansene som skal ha oversikt over varslingssaker får inn svært få varsler som omhandler seksuell trakassering. Dette reiser et spørsmål om hvorvidt systemet fungerer godt nok, og hva vi kan gjøre for å forbedre det.

I kjølevannet av #metoo kampanjen har media avdekket hvordan tilfeller av seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet preger alle samfunnsarenaer. Dette har gjort det klart at disse utfordringene er noe vi møter i alle deler av samfunnet – vi vet at dette også skjer på universitetet.
I vår sammenheng er imidlertid slike situasjoner muligens annerledes enn i andre deler av samfunnet. Blant studenter finner vi mange uklare maktrelasjoner, og ikke minst endrer relasjonene seg over tid og en kollega eller medstudent kan senere bli en potensiell arbeidsgiver.

 
Hvorfor kommer det inn så få saker som omhandler seksuell trakassering? Hva er årsakene? Er det noe vi bør forbedre ved systemet vi har, i så fall hva? Er det andre forhold som påvirker om studentene sier fra, og hva kan vi gjøre for å forebygge seksuell trakassering ved UiO?
Hva er seksuell trakassering? Og hva er konsekvensene hvis du velger å varsle?

For å belyse disse spørsmålene inviterer vi til en panelsamtale om seksuell trakassering på Universitet i Oslo.

Panelet består av:
• Ragnhild Hennum – Leder for UiOs arbeidsgruppe for forebygging av seksuell trakassering
• Marit Solvik og Mari Møst - Studentombudet
• Anne Karin Mullally - Leder for SiO-helse sentrum
• Inger Anne Naterstad – Leder for studentprestene
• Ellen Tefre - Seniorrådgiver, Si fra systemet ved UiO
• Ordstyrer: Pauline Løvdal – Masterstudent i Religion og samfunn ved Det teologiske fakultet.

Vi avslutter arrangementet med å åpne for spørsmål fra salen. Har du som student noen ideer om hva som skal til for at UiO kan gjøre for å få flere til å varsle?

Sted: Vestibylen i Realfagsbiblioteket , Vilhelm Bjerknes' hus UiO
Tidspunkt: 27. Februar 2018, Klokken 16.15-18.00

Arrangementet er åpent for alle og kommer til å bli streamet.

Arrangør

Teologisk studentutvalg, Pauline Løvdal, Oda Gulend, Anneli Jensen , Realfagsbiblioteket og Studentparlamentet ved UiO
Emneord: Seksuell trakassering, Studentmiljø, TSU
Publisert 9. feb. 2018 17:05 - Sist endret 14. feb. 2018 15:23