Teologisk salong: Den norske kirke i tiden fremover

I kveldens Teologiske salong adresserer vi temaene: En kirke for hvem? Hva slags arbeidsplass venter studentene? Kan den tradisjonelle kirken tilby moderne mennesker noe? Eller er det snart kroken på døra med tom pengepung og råtne kirkespir?

Professor Øyvind Norderval og Biskop Atle Sommerfelt

Innledere

Både professoren og biskopen har i en årrekke engasjert seg i den offentlige debatten om Den norske kirkes innhold og fremtid, særlig i forbindelse med løsrivelsen fra statskirke til subsidiert folkekirke. Begge veileder teologistudenter til en fremtid som hyrder for kirken, men har ulike erfaringer og tanker om fremtiden.

Hva er dine tanker om Den norske kirkens fremtid?

Servering

Det serveres kaffe og vafler!

Om Teologisk salong:

Salongene var i tidligere tider kjent for å engasjere kultureliten til friske samtaler, gjerne over et felles måltid. Vår salong er åpen for alle som interesserer seg for teologi og mennesker. Her kan vi sammen elte innspill til nye innsikter og faglig vekst. Med takhøyde og rom for å tenke høyt sammen og samtidig utfordre.

Teologisk salong arrangeres av studentene ved Det teologiske fakultet

Publisert 2. okt. 2018 15:39 - Sist endret 3. okt. 2018 09:38