Workshop med Karrieresenteret for masterstudenter

Vet du hva du vil jobbe med etter utdanningen? Hva er styrkene dine, og hva er det du er god til? Som masterstudent ved TF kan du nå få hjelp til å kartlegge egen kompetanse og lage en plan for din videre karriere.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I to timer får du mulighet til å samarbeide med, og lære av, medstudenter, samtidig som Karrieresenterets veileder viser deg hvordan du kan kartlegge egen kompetanse og motivasjon, samt lage en plan for din egen karriere.

Individuell plan

Vi vil fokusere på hva du kan og hva du vil, etterfulgt av konkrete handlingspunkter for din karrierevei.  Et sentralt spørsmål vi skal jobbe med er «Hva kan du gjøre allerede nå for å skape den fremtiden du vil ha?», og ved å besvare dette spørsmålet vil du sitte igjen med en individuell plan for din vei videre.

Påmelding

Påmelding skjer via Nettskjema. Frist for påmelding er mandag 25. september kl. 12.00.

Velkommen

Publisert 8. sep. 2017 10:22 - Sist endret 18. sep. 2017 14:21