Jødiske veivisere

Vil du vite mer om hvordan det er å være ung jøde i Norge i 2017?

Det er få jøder i Norge. Mange møter ikke jøder til daglig. Her er en mulighet til å møte to unge jødiske nordmenn, Tali og Yuval. De er «jødiske veivisere» og vil presentere jødisk liv i Norge i dag.

Tali og Yuval reiser rundt til utdanningsinstitusjoner i hele Norge som en del av et prosjekt mot antisemittisme støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 20. mars 2017 17:46 - Sist endret 20. mars 2017 17:46