Religion, kjønn og medborgerskap: En tverrfaglig panelsamtale

Hvordan snakker religiøse kvinner om medborgerskap, og hvordan deltar de i samfunnet? Hvordan er religion knyttet til kjønn og nasjonalitet? Hva er deres syn på likestilling, kvinnebevegelser og feminisme? 

Onsdag 12. oktober inviterer teologisk fakultet til en samtale rundt denne tematikken basert på boken Religion, Gender and Citizenship. 

I panelet: Beatrice Halsaa, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO, og forfatter av boken Religion, Gender and Citizenship, Marte Holm Simonsen student på TF og Trygve Wyller, professor på TF.

Arrangementet er åpent for alle, og studenter på alle fakultetets studieprogram ønskes særlig velkommen.

Samtalen vil foregå på norsk, med mulighet for oversettelse til engelsk. Det vil være god tid til diskusjon og samtale etter innleggene.

Se mer om boken Religion, Gender and Citizenship (kom ut i 2016)

Publisert 8. sep. 2016 09:50 - Sist endret 11. okt. 2016 13:53