Åpen dag i homiletikk-kurset "Ord blir kropp"

Samtidig som oppmerksomheten rundt muntlig formidling er stigende (jf. rap, stand-up og politiske taler), daler interessen for prekenen. Vi tror dette er fordi prekenen ikke er bevisst sin karakter av muntlig formidling. Fremfor å være en handling som skjer i et møte mellom levende mennesker, har den lett for å bli en opplesning av et velforberedt manus med et relativt abstrakt innhold

Illustrasjonsfoto: Subway Preacher Man 2006: NYC Street Photography by Matt Weber http://weber-street-photography.com/

Publisert 8. sep. 2016 10:02 - Sist endret 8. sep. 2017 16:58