2016

Tidligere

Tid og sted: 8. des. 2016 11:0013:00, Kantinen

Velkommen til gudstjeneste og julelunsj

Tid og sted: 17. nov. 2016 11:0013:00, Kapellet, Domus Theologica

Velkommen til salmegudstjeneste med lunsj og diskusjon

Tid: 10. nov. 2016 11:0013:00

Velkommen til gudstjeneste i kapellet Ørnulf Steen (Sjømannskirken) og lunsj-samtale etterpå.

Tid: 3. nov. 2016

Samtidig som oppmerksomheten rundt muntlig formidling er stigende (jf. rap, stand-up og politiske taler), daler interessen for prekenen. Vi tror dette er fordi prekenen ikke er bevisst sin karakter av muntlig formidling. Fremfor å være en handling som skjer i et møte mellom levende mennesker, har den lett for å bli en opplesning av et velforberedt manus med et relativt abstrakt innhold

Tid og sted: 27. okt. 2016 11:3014:00, U40, Domus Theologica

Nestleder i Presteforeningen, Anna Grønvik og fagsjef Marit Bunkholt kommer og snakker om etiske dilemmaer som vi kan oppleve i prestetjenesten. Hva slags etiske retningslinjer har eller bør presten ha i møte med menighet og enkeltpersoner? Hvordan sette grenser som prest i lokalsamfunnet? Hvilket ansvar har vi i møte med mennesker i en sårbar situasjon?

Tid og sted: 20. okt. 2016 17:00, Kantinen, Domus Theologica

TSU inviterer til semesterets andre quiz. Ta med dine venner og bli med! Maks fem på hvert lag. Vi stiller med quizmastere i verdensklasse, musikk, snacks og brus.  

Tid og sted: 18. okt. 2016 10:00, U40, Domus Theologica

Kirken taper terreng på mange hold. Dåpstallene ligger lavere enn konfirmasjonstallet, og under femti prosent av befolkningen tror på Gud.

Tid og sted: 12. okt. 2016 17:3019:00, Auditorium U40

Hvordan snakker religiøse kvinner om medborgerskap, og hvordan deltar de i samfunnet? Hvordan er religion knyttet til kjønn og nasjonalitet? Hva er deres syn på likestilling, kvinnebevegelser og feminisme? 

Tid og sted: 28. sep. 2016 13:0018:00, U40, Domus Theologica

Vi ønsker alle RESA bachelor studenter velkommen til en hyggelig og interessant dag!

Tid og sted: 22. sep. 2016 17:00, Kantinen, Domus Theologica

Det er på tide med semesterets første quiz.  Ta med dine venner og bli med! Maks fem på hvert lag. Vi stiller med quizmastere i verdensklasse, musikk, snacks og brus.

Tid og sted: 22. sep. 2016 11:0013:00, Domus Theologica

Velkommen til gudstjeneste i kapellet og lunsj med biskopen i Sør-Hålogaland Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.