English version of this page

Informasjon om koronaviruset (COVID-19) til TF-studenter

Informasjon om koronaviruset til TF-studenter

Sist oppdatert mandag 11. mai kl. 09:55

Informasjon på uio.no

Ditt kontaktpunkt

Ditt kontaktpunkt uavhengig av studieprogram er TF-infosenter. Skranken er stengt, men e-post kan sendes til info@teologi.uio.no, og telefonen besvares i åpningstiden.

Her får du informasjon

Informasjon om endringer i emnene dine gis i Canvas-rommet. Følg med på uio.no

Universitetet i Oslo åpner fredag 20. mars en helpdesk for digitale tjenester for studenter og ansatte. Se også nettside for Digital undervisning ved UiO

Bygg og lesesaler er stengt

Byggene våre er stengt fra 12. mars kl. 18. Se informasjon på UiOs nettsider hvis du trenger å hente bøker og andre eiendeler i bygget.

Universitetsbiblioteket og Teologisk bibliotek

Nå som bibliotekets fysiske samlinger er mindre tilgjengelige er det verdt å minne om at vi også har store samlinger med elektronisk materiale.
Det er ulike måter å få tilgang til det elektroniske materialet. Her finner du mer informasjon.

Fra 11. mai er det mulig å bestille bøker fra Teologisk bibliotek gjennom Take Away-ordningen (se ub.uio.no).

Om du ønsker å lese norske fagbøker digitalt, inkludert pensumbøker på våre kurs som er skrevet på norsk, kan du gå til Nasjonalbibliotekets hjemmeside.

For å få gratis tilgang som student logger du deg på med Feide-id (UiO-brukernavn og passord) og så søker du om tilgang ved hjelp av denne siden. Velg bibliotek «UiO : Universitetsbiblioteket HumSam-biblioteket» og send universitetsbibliotekar Lars Erik Lørdahl en e-post om at du har bedt om tilgang:  l.e.lordahl@ub.uio.no

Se også informasjon fra ub.uio.no

All fysisk undervisning er avlyst

Dette inkluderer én til én-veiledninger mellom ansatte og studenter. Det blir lagt ut informasjon om digital undervisning i Canvas-rommet til hvert enkelt emne.

Følg med på uio.no

Obligatorisk aktivitet

Det er ikke krav om obligatorisk nærvær på undervisningen. Vi oppfordrer deg sterkt til å delta på de undervisningstilbudene som blir gitt, både for din egen læring og for medstudenters læring.

Andre obligatoriske aktiviteter går i utgangspunktet som normalt, som for eksempel innleveringer. Vær oppmerksom på at det kan bli endringer. Hvis det skjer endringer blir det gitt beskjed om dette i Canvas.

Eksamensavvikling

Eksamen i Silurveien er avlyst for hele semesteret. For de emnene som skulle hatt eksamen i Silurveien vil det komme en ny eksamensform. Vi vil så langt det lar seg gjøre sørge for at den foregår innenfor det samme tidsrommet. Ny eksamensform vil bli besluttet før påske.

For emner som fortsatt er planlagt med muntlig eksamen vil det ikke bli foretatt beslutning om eventuell endring av eksamensform før i slutten av april.

Endret eksamenform

Vi har endret eksamensform fra skriftlig eksamen til hjemmeeksamen for emnene TEOL1006 Bibelhebraisk II, TEOL1008 Hellenistisk gresk II og TEOL1200 Innføring i systematisk teologi. Dato og varighet er som for opprinnelig eksamensform.

Vi har satt nye frister for innlevering av master-, fordypnings- og bacheloroppgaver.

  • Masteroppgaver 28. mai
  • Fordypningsoppgave i teologi 3. juni
  • Bacheloroppgave i humanisme, sekularitet og religion 3. juni
  • Bacheloroppgave i kjønnsperspektiv på religion og teologi 10. juni

Vi kommer ikke til å ha muntlig justerende prøve på disse eksamenene.

Emnesidene vil bli oppdatert i løpet av neste uke.

Øvrige eksamener gjennomføres som planlagt.

Utveksling

Følg med på informasjon på uio.no.

Studentarrangementer

Alle arrangement er avlyst.

Forlengelse for stipendiater

Kontaktpunkt: Stipendiater kan kontakte fakultetsdirektør.

Søknader fra stipendiater som avslutter i nær fremtid, behandles fortløpende. Søknader for øvrig behandles og svares ut når situasjonen med koronaviruset er avklart.

Publisert 13. mars 2020 15:12 - Sist endret 11. mai 2020 09:56