Vi forsker på: Religionsfilosofi

Religionsfilosofi oppstår der religiøs tro og allmenn fornuft møtes, og kan bestemmes som filosofisk refleksjon over religiøse spørsmål.

Bilde av Helge Bøe
www.helgeboe.no

Den kan opptre i mange akademiske sammenhenger, men er i vårt land først og fremst knyttet til teologien. Der tilhører den, sammen med dogmatikk og etikk, den systematiske teologi.

Forholdet mellom tro og fornuft har ofte vært spenningsfylt. Dette har også preget religionsfilosofien som teologisk disiplin. Spenningen kan sies å gjelde forholdet mellom det spesielle og det allmenne i kristendommen.

Du er kanskje også interessert i