Forskningsprosjekter om praktisk teologi

Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GiKT)

Et forskningsprosjekt som undersøker hvilke betydninger gudstjenesters utforming har for hvordan konfirmanter gudstjenesteopplevelser.  Forskerne i prosjektet analyserer et felles empirisk materiale fra hver sine teoretiske perspektiver. Forskningsprosjektet mottok støtte fra Kirkerådet fra 2013-2016.

Publikasjoner: Elisabeth Tveito Johnsen (red.) (2017) Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. Oslo-IKO forlaget.  I tillegg til å undersøke hvordan gudstjenester gjøres i svært ulike menigheter, bidrar boken med en bred innføring i hvordan kvalitativ forskning på kirkelige, og andre religiøse, praksiser kan gjennomføres. To artikler til en engelskspråklig bok om nordisk praktisk-teologi  er under utarbeidelse av Sivert Angel og Elisabeth Tveito Johnsen.

Forskerne i prosjektet:

  • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder)
  •  Sivert Angel,
  • Halvard Johannessen
  • Merete Thomassen
  •  Gunnfrid Ljones Øierud (IKO). 

Referansegruppe for prosjektet: Tone Stangeland Kaufman og Morten Holmqvist fra Det teologiske menighetsfakultet, Bernd Krupka fra Kirkelig utdanningssenter i Nord Hans Stifoss-Hanssen fra VID Høgskole – Diakonhjemmet, Marianne Bjelland Kartzow og Birgitte Lerheim, Anne-Hege Grung Angela Timmann-Mjaaland fra Det teologiske fakultet og Eivind Berthelsen fra Sørlandet sykehus.

Preaching in Times of the European 'Refugee Crisis' (PiRC)

PiRC undersøker prekener holdt i løpet av «flyktningkrisen» i 2015/2016. Prosjektet omfatter forskere fra Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, Ungarn og Norge. Den norske studien undersøker forholdet mellom politisk og religiøs diskurs ved å analysere prekener fra en menighet i et grenseområde og en menighet i en storby. Studien omfatter det offentlige ordskifte mellom sentrale politikere og kirkelige ledere i 2015/2016. Forskerne i prosjektet er både fra Det teologiske menighetsfakultet og  Det teologiske fakultet.

Forskerne i prosjektet:

  • Tone Stangeland Kaufman (MF)
  • Tron Fagermoen (MF)
  • Linn Sæbø (MF)
  • Sivert Angel (TF)
  • Elisabeth Tveito Johnsen (TF)

Sjelesorg i lokalsamfunn

Empirisk studie i samarbeid med forskere ved MF og VID der vi undersøker forståelse og praksis av sjelesorg hos prester og diakoner i lokale menigheter i Den norske kirke.

 

 

Publisert 8. mai 2017 15:56 - Sist endret 8. mai 2017 15:56