Vi forsker på: Oldkirken

Studiet av oldkirken utgjør en grunnleggende del av faget kirkehistorie. Det dreier seg om den perioden da den katolske kristendom ble institusjonalisert, grensesettende dogmatiske posisjoner ble utviklet, og kristendommen gikk over fra å være en statsfiendtlig kult til å bli et ideologisk fundament for statsmakten.

(Foto: ukjent)


Den oldkirkelige perioden strekker seg fra slutten av den etter-apostoliske tid (ca år 100) til tidlig middelalder (600-tallet).

Du er kanskje også interessert i