Vi forsker på: Nyare norsk kyrkjehistorie

Nyare norsk kyrkjehistorie omfattar det 19. og 20. hundreåret, og er eit sentralt forskningsområde ved Det teologiske fakultet.

(Utenfor kirken i Kaurokeino etter gudstjenesten, 1882 eller 1883. Foto: Billedsamlingen ved Universitetet i Bergen. Ukjent fotograf.)


1800-talet har tradisjonelt vore eit av tre hovudområde for norsk kyrkjehistorieforsking – i tillegg til mellomalderen og reformasjonen.Etter kvart har utforskinga av nyare norsk kyrkjehistorie også vorte utvida med det 20. hundreåret. Det teologiske fakultetet har i dag tre faste stillingar med dette som særleg fagområde.

Studier der du lærar meir om nyare norsk kyrkjehistorie

Du er kanskje også interessert i