Vi forsker på: Kristendom

Ved det teologiske fakultet  forsker vi  både på kristendommens opprinnelse og historie, dens hellige tekster, kristen tro og praksis i dag, og kristendommen  innenfor en interreligiøs  verden. Fakultetet har et særlig ansvar for forskning på kristendommens historie og aktuelle situasjon  i Norge. 

(Foto: Svenska kyrkan)


Kristendommen har sitt utgangspunkt i Jesus fra Nasaret og hans virksomhet og lære i Palestina i 1. århundre. Kristendommen er i dag verdens største religion, spredt over hele verden. Kristendommen var statsreligion i Norge i  nesten 1000 år, og har vært (og er)  tett sammenvevet med det norske samfunn, dets kultur, moral og politikk.

Kristendommen er ikke et eget avgrenset forskningsfelt ved Det teologiske fakultet, men er gjenstand for forskning i alle de ulike forskningsområdene fakultetet har. Selv om fakultetet også har utviklet studieprogrammer og forskning om religion mer allment, er vår sentrale kompetanse og oppgave å utforske og kritisk reflektere over kristendommens historie og aktuelle situasjon, dens utgangspunkt i hellige skrifter og utforming av tro og etikk i dag, og dens relasjoner til andre religioner.  Dermed har forskningen på kristendommen flere aspekter; den er både beskrivende og drøftende, og til det drøftende kan også høre spørsmål om hva som har aktuell autoritet.