Mer om forskningsfeltet kjønn, teologi og religion

Feministisk teologi inngår i forskningsfeltet kjønn, teologi og religion, og denne teologien har både en kritisk og en konstruktiv side. På den ene siden rettes et maktkritisk blikk på kvinners og menns posisjoner og på betydningen av kjønn i kirke og samfunn, teologi og språk. På den andre siden søkes teologiske modeller som kan fremme likestilling, dialog og reform. Dette doble perspektivet angår hele teologien som fag.

(Ole Lislerud: God is a Woman. Foto: Kristian Mosvold)

TF har en tverrfaglig Forskergruppe i kjønn, teologi og religion. Her studeres kjønn i bibelfag, etikk, kirkehistorie og interreligiøse studier. Sentrale tema er familie, seksualitet, maskulinitet, gudsbilder, liturgi og ritual, religionsdialog, religionsteori, nyreligiøsitet, sekularitet, postkolonial religion og transnasjonal feminisme.  

"Seminaret i kjønn og teologi” – SIKOT – er et tverrfaglig forskernettverk ved Det teologiske fakultet for fagutvikling og debatt av aktuelle kjønnsperspektiv på teologi, religion, etikk og kirkelig praksis. 

Årlig arrangeres Aasta Hansteen Lecture on Gender and Religion.

Publisert 31. okt. 2012 20:13 - Sist endret 18. jan. 2017 16:00