Vi forsker på: Kjønn, teologi og religion

Formålet med fagfeltet kjønn, teologi og religion er å beskrive og tolke hvordan kjønn konstrueres i religiøs praksis, hellige tekster og teologisk refleksjon. Det vil også utfordre institusjoner, tradisjoner og enkeltpersoner til kritisk selvrefleksjon og fremme kvinners autoritet som fortolkere og nyskapere av religion og samfunn.

Ole Lislerud: God is a Woman.
Foto: Kristian Mosvold

Utviklingen av kjønnsforskning som tverrfaglig felt ved Det teologiske fakultet (TF) har pågått siden 1980. Feltet fikk i år 2000 et eget professorat.

Fagfeltet er basert på innsikter fra kjønnsteori og feminisme, samt fra tverrfaglig kunnskapsutvikling med kjønnsperspektiv mer allment.

Kontakt

Studier der du lærer mer om kjønn, teologi og religion

Du er kanskje også interessert i