Mer om forskningsfeltet islam

Islamforskning er et sentralt aspekt ved fakultetets satsning på interreligiøse studier, som ble definert som et omstillingsområde i 2000. Siden 2010 har islamstudier vært et særleg prioritert undervisnings- og forskingsområde ved fakultetet. Fra 2011 tilbyr da også fakultetet forskningsbaserte islamemner på bachelor- og masternivå, under Religion og samfunn-programmet.

Sentrale fagpersoner når det gjelder islamforskning ved Det teologiske fakultet er førsteamanuensis Safet Bektovic, professor Oddbjørn Leirvik, førsteamanuensis Nina Hoel, førsteamanuensis Anne Hege Grung, førstelektor Ingvild Flaskerud (engasjement), førstelektor Nora S. Eggen (engasjement), universitetslektor Naveed Baig (engasjement) og phd-stipendiatene Amina Selimovic, Tonje Baugerud, Farhan Shah og Serena Baldari.  

Fakultetets forskningskompetanse speiles av publikasjonene til de sentrale fagpersonene – sentrert om tema som kristen-muslimsk dialog; islam i Norge; islam, kristendom og Vesten; bibel- og koranhermeneutikk; moderne islamsk tenkning; islamsk religionsfilosofi; islamsk sosialetikk og islam; islamske ritualer og estetikk; og Islam, kjønn og seksualitet. Siden 2008 har det også blitt skrevet 41 islamrelaterte masteroppgaver.

Publisert 16. nov. 2016 13:14 - Sist endret 19. des. 2018 13:46