English version of this page

Vi forsker på: Islam

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Islamforskning ved fakultetet har fire overordnede perspektiver: (1) islamsk teologi, (2) interreligiøse relasjoner, (3) islam og kjønn, og (4) islam som levd religion.

Tilsvarende perspektiver preger fakultetets islamrelaterte studietilbud.

> Se Teologiske islamstudier ved Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo har samlet sett en bred kompetanse på feltet islamforskning – for det meste forankret på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet.

Særtrekk ved islamforskningen ved Det teologiske fakultet kan samles i stikkordene islamsk universitetsteologi, interreligiøse relasjoner, islam og kjønn, og levd religion. Med islamsk universitetsteologi mener vi islamsk tenkning slik den i dag utfoldes innenfor rammen av europeiske universiteter, og i en flerreligiøs kontekst.

Forskergrupper

Forskningsprosjekter

Internasjonale nettverk

  • Islamforskningsmiljøene ved følgende universitet: Teologiska Institutionen ved Uppsala universitet; Department of Religious Studies ved University of Cape Town; Vrije Universiteit Amsterdam; Akademie der Weltreligionen ved Universitetet i Hamburg; Senter for islamsk teologi ved Universitetet i Münster; The Shi'ah Institute ved Bloomsbury House, London
  • The study of Islam as Lived Religion (nordisk nettverk)
  • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies; American Academy of Religion (Religion and Sexuality Group; Interfaith and Interreligious Studies Group); African Association for the Study of Religion 
  • Involvert i tidsskrift: Islamic Africa, Journal of Interreligious Studies and Intercultural Theology