Mer om forskningsfeltet interreligiøse studier

Fra 2000 har interreligiøse studier vært definert som et særskilt satsningsområde ved fakultetet. Studier og forskning på feltet tar for seg interreligiøse relasjoner men også forholdet mellom religion og samfunn i videre forstand (for eksempel spenningen mellom religion og sekularitet og forholdet mellom religion og menneskerettigheter). Islamstudier er en del av forskningsfeltet.

Foto: Morten Uglum /Scanpix Fra v.: Tarjei Trefall, leder for Krishna-bevegelsen i Norge, Hans Olav Mørk, prest, og Nazir Akhtar, imam.

Kompetansefeltet omfatter også komparative religionsstudier i et historisk perspektiv. Hovedfokus er likevel dagens dynamiske møte mellom religioner og livssyn – lokalt og globalt. Som en aktør i religiøse endringsprosesser ønsker fakultetet ikke bare å drive interreligiøse studier men selv å bidra til den levende dialogen og til den nødvendige refleksjonen omkring denne.


Interreligiøse studier er et viktig aspekt ved det tverrfakultære forskningsområdet Religion i pluralistiske samfunn (PluRel, 2009-) og var også en sentral del av forskningsprogrammet Religion i globaliseringsalderen (2001-2005).
 

  • Horisontdokument for interreligiøse studier (1999)
  • Islamstudier er en del av forskningsfeltet (se oversikt over islamrelaterte masteroppgaver). Siden 2011 har fakultetet tilbudt studieemner i islamsk teologi og filosofi.
  • Oddbjørn Leirvik: "Interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet." I Elstad og Rasmussen (red.): Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret, Unipub 2011.
  • Oddbjørn Leirvik: Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. London: Bloomsbury 2014.
  • Temaside på engelsk om Interreligious Studies (med internasjonale lenker)
Publisert 31. okt. 2012 20:10 - Sist endret 12. nov. 2020 10:29