Vi forsker på: Interreligiøse studier

Interreligiøse studier utforsker forholdet mellom ulike religioner og livssyn, spenningen mellom konflikt og dialog, samt religiøse endringsprosesser i pluralistiske samfunn.

Foto: Morten Uglum /Scanpix

Religiøs pluralisme preger Europa og Norge i stadig sterkere grad. Forholdet mellom verdensreligionene og temaet religionsdialog har fra 1997 vært en integrert del av studietilbudet ved Det teologiske fakultet.

Samtidig har temaer som religionsdialog, islam i Norge, islamsk teologi, kristen-muslimske og kristen-buddhistiske relasjoner, nyreligiøsitet, religion og sekularitet samt religion i skolen blitt viktige deler av fakultetets forskning.

Se publikasjoner.

Internasjonale nettverk

Forskergruppe

Studier der du lærer mer om interreligiøse studier

Du er kanskje også interessert i: