Mer om forskningsfeltet diakonivitenskap

Foto: UiO

Diakonivitenskapen undersøker de handlinger og de institusjoner som driver helse- og sosialfaglig arbeid innenfor en kirkelig /kristelig kontekst. Men siden luthersk teologi også kan fortolke sekulært helse- og sosialfaglig arbeid som del av et kirkelig ansvar, vil diakonivitenskapen også undersøke og fortolke denne typen praksis.


Ved Det teologiske fakultet er typisk nok bistandsarbeid, velferdsstat, medborgerskap og teorier om differens og marginalisering viktige perspektiver for den diakonivitenskapelige forskningen.


I Norge vokste fagfeltet diakonivitenskap frem som både en samfunnsvitenskapelig og en teologisk disiplin på slutten av 1900-tallet. I dag finnes diakonivitenskapelig forskning ved Det teologiske fakultet og Diakonhjemmets høyskolesenter. Ved Det teologiske fakultet finnes det to professorstillinger med kompetanse i diakonivitenskap. Det er avlagt flere doktorgrader i faget og et nyetablert internasjonalt tidsskrift Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice (Vandenhoeck & Ruprecht) redigeres fra Det teologiske fakultet.

Publisert 30. okt. 2012 16:25 - Sist endret 7. feb. 2018 15:31