Vi forsker på: Diakonivitenskap

Diakonivitenskap er en ung vitenskap om en gammel praksis. Faget undersøker og tolker praktiske handlinger og den sosiale konteksten disse handlingene finner sted i.

(Foto: UiO)

Tradisjonelt er diakoni betegnelsen på det praktisk sosiale arbeidet som finner sted i en kirkelig / kristelig sammenheng. Historisk har dette vært en viktig og markant del av kirkenes og de kristelige organisasjonenes aktiviteter i mange hundreår. Inntil reformasjonen var for eksempel klostrene stedet der de syke ble pleiet. Etter reformasjonen ble ansvaret for ”syke og fattige” prinsipielt overført fra geistlige til borgerlige organer.

På 1800-tallet vokste den diakonale bevegelsen frem på nytt og opprettet sykehus og institusjoner. Dette innebærer at omfanget for diakonivitenskapens forskningsområde også er blitt utvidet.

Forskningsprosjekter

Forskergrupper

Du er kanskje også interessert i