Vi forsker på: Det nye testamente

Det nye testamente er en sentral tekst for å forstå kristendommens opprinnelse og tidligste historie; det har spilt en viktig rolle gjennom historien ved å forme utviklingen av kirkene og samfunnskulturen, og  det er grunnlaget for å tolke kristen tro i dag.

(Foto: ukjent)

Vår forskning omfatter alle disse feltene, med fokus på litterære og hermeneutiske spørsmålsstillinger og på utvikling av tverrfaglige metoder og teorier i fortolkningen. Et feministisk- og kjønnsperspektiv er viktig i forskningen  på Det nye testamente ved Det teologiske fakultet.

Forskningsprosjekter

Forskergrupper

  • Det nye testamente