Vi forsker på: Det gamle testamente

Ved Det teologiske fakultet fokuserer forskerne på Det gamle testamente (den hebraiske bibelen) særlig på hebraisk og fororientalsk visdomslitteratur og apokalyptisk litteratur, og også på spørsmålet om hva som er god og samtidsrelevant tolkning av tekstene - såkalt hermeneutikk.

(Foto: ukjent)

Fagområdet Det gamle testamente (GT) har lenge vært utpreget tverrfaglig. Det består av språkvitenskapelige, tekstvitenskapelige, historiske, religionshistoriske og teologiske komponenter  som danner fire ulike fagsektorer.

Forskningsprosjekter

  • Local Dynamics of Globalization in the Pre-Modern Levant (CAS)

Forskergrupper


 

Du er kanskje også interessert i