Utvalgte publikasjoner fra Det teologiske fakultet - Side 4

Publisert 18. juni 2014 16:10

Beyond the Gnostic Gospels: Studies Building on the Work of Elaine Pagels, edited by Eduard Iricinschi, Lance Jenott, Nicola Denzey Lewis and Philippa Townsend. Studies and Texts in Antiquity and Christianity 82. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013.

Articles by Hugo Lundhaug og Lance Jenott

Publisert 6. mars 2014 12:29

Forfattere: Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk.

Boka er en lærebok i medisinsk og helsefaglig etikk. Den har kapitler om metoder, profesjonsetikk, klinisk etikk, forskningsetikk og samfunnsetiske spørsmål om ressursprioritering, eutanasi og nyere teknologier.  Dette er 3. utgave, grundig oppdatert og revidert.

Publisert 9. okt. 2013 17:10

Med artikler av:

Anne Hege Grung: "Hagar as a Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and the Christian Traditions Discussed Among Muslim and Christian Women in Norway"

Marianne Bjelland Kartzow: "On Naming and Blaming: Hagars God-talk in Jewish and Early Christian Sources"

Publisert 13. sep. 2013 15:36

Med artikler av:

Svein Aage Christoffersen: "Troens estetiske dimensjon"

Leonora Onarheim: "Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer"

Publisert 13. sep. 2013 15:06

Med artikler av:

Lance Jenott: "Emissaries of Truth and Justice: The Seed of Seth as Agents of Divine Providence"

Hugo Lundhaug: "Evidence of "Valentinian" Ritual Practice? The Liturgical Fragments of Nag Hammadi Codex XI (NHC XI,2a-e)"

Publisert 14. mai 2013 11:19

På en lettfattelig og informativ måte viser Petter Skippervold til en lesemetode som beriker og utdyper Bibelens tekster. Gjennom kjente bibelfortellinger viser han hvordan metoden kan hjelpe oss til å bli bedre bibellesere.

Publisert 17. apr. 2013 14:40

Prepare the Way of the Lord: Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World by Kirsten Marie Hartvigsen

Publisert 17. apr. 2013 14:32

Euthalian Traditions: Text, Translation and Commentary is written by Vemund Blomkvist with contributions by David Hellholm.

Publisert 17. apr. 2013 14:13

I bokserien Verdens Hellige Skrifter gir førsteamanuensis Hugo Lundhaug ut boken Koptiske skrifter.

Publisert 17. apr. 2013 13:37

I Teologi og modernitet følger vi norsk universitetsteologi i det 20. hundreåret - et hundreår med store og gjennomgripende endringer i det norske samfunnet. Redaktører for boken er Hallgeir Elstad og Tarald Rasmussen.