Utvalgte publikasjoner fra Det teologiske fakultet - Side 2

Coverbilde av boken "Gud er alltid større"
Publisert 14. juni 2015 13:45

Hvordan beskriver vi det som ikke kan beskrives? Hvordan setter vi ord på en virkelighet som overgår vår forstand? Hvordan kan vi i det hele tatt tale om Gud? Helt siden kristendommens spede begynnelse har kirkens teologer arbeidet med disse spørsmålene

Artikkel av Thomas Arentzen

Publisert 27. apr. 2015 15:15

Med kapitler av:

Notto R. Thelle:  "Meditasjon i Norge - et historisk riss" og "Meditasjon og definisjonsmakt. Hvem bestemmer hva meditasjon er?"

 

Publisert 13. apr. 2015 16:36

Redigert av Terje Stordalen og Saphinaz-Amal Naguib.

Publisert 9. apr. 2015 16:29

Med artikler av:

Kjetil Hafstad: Enighet som konfliktskaper

Petter Skippervold: Hvem skal lære barna våre å gjøre feil? - Den offentlige skole og Statens bibelansvar

Publisert 27. mars 2015 10:16

Forfatter: Oddbjørn Leirvik

Publisert 3. mars 2015 13:37

Med artikkel av:

Hugo Lundhaug: The Nag Hammadi Codices. Textual fluidity in Coptic.

Publisert 3. mars 2015 12:35

Med artikler av:

Kjetil Hafstad: Gegenüber Revisited: 'Thirding-as-Othering' in Karl Barth's Concept of Space.

Kari Elisabeth Børresen: Sexual Difference in Christian Doctrine and Symbolism: Historical Impact and Feminist Critique.

Publisert 11. feb. 2015 22:18

Forfattere: Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving

Publisert 21. jan. 2015 14:50

Med artikkel av:

Jone Salomonsen: The Affective Work of (Non)ritual for HIV Positive Women, South Africa

Publisert 21. jan. 2015 14:31

Forfatter: Sindre Bangstad

Publisert 19. jan. 2015 11:00

Forfatter: Halvor Moxnes

Publisert 19. jan. 2015 10:51

Med artikkel av:

Dag Thorkildsen: Norwegian National Myths and Nation Building

Publisert 8. des. 2014 09:56

Med innledende essay av: Marius Timmann Mjaaland

Publisert 5. des. 2014 15:58

Forfatter: Sivert Angel

Publisert 27. nov. 2014 14:33

Med artikler av:

Svein Aage Christoffersen og Margunn Sandal

Publisert 27. nov. 2014 14:06

Med artikkel av:

Svein Aage Christoffersen: "Vidde og pregnans - i ord og bilde"

Publisert 27. nov. 2014 13:20

Med artikkel av:

Hugo Lundhaug: "The Fruit of the Tree of Life: Ritual Interpretation of the Crucifixion in the Gospel of Philip"

Publisert 27. nov. 2014 12:48

Forfattere: Ole Jakob Løland, Petter Skippervold, Anders Martinsen

Publisert 27. nov. 2014 12:41

redigert av: Rosemarie van den Breemer, Jose Casanova og Trygve Wyller

Publisert 27. nov. 2014 11:20

Forfatter: Sindre Bangstad

Publisert 27. nov. 2014 10:57

Forfatter: Stine Holte

Publisert 16. okt. 2014 10:17

Forfatter: Aud V. Tønnessen

Publisert 15. okt. 2014 14:35

Med artikkel av:

Sindre Bangstad: "The weight of words: the freedom of expression debate in Norway"

Publisert 15. okt. 2014 14:05

Med artikler av: Dag Thorkildsen, Øyvind Norderval og Geir Hellemo

Publisert 18. juni 2014 16:31

Jewish and Christian Cosmogony in Late Antiquity, edited by Lance Jenott and Sarit Kattan Gribetz. Texts and Studies in Ancient Judaism 155. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013.

Article by Lance Jenott